SR011 – Spontánní partnerství

Z vašeho vztahu se vytratila jiskra?
Jste spíše kamarády než partnery?
Hádáte se o maličkosti, počáteční soulad a souznění je pryč?

Četl jsem k tomuto tématu desítky článků, ale poslední video spisovatelky Anity Moorjani v anglickém originálu, je výrazně jiné a velmi inspirující právě v této oblasti. U nás je Anita Moorjani známá knihami „Musela jsem zemřít“ a „A co když je to nebe?“

Anita přežila svoji smrt ve formě konečné fáze rakoviny a díky tomuto zážitku vidí život úplně v jiném světle. Rakovinu jí způsobila přílišná snaha přizpůsobit se okolí, jak sama ve svých knihách říká. V roce 2006 zažila stav blízký smrti po němž začala svůj život žít jinak.

Její manžel Danny přestál celou tuto anabázi s ní. Jsou spolu už 25 let. Sleduji jejich vztah již poměrně dlouho a těm dvěma je spolu skutečně dobře.

Nelogické seznámení

Vraťme se však k videu, Anita v něm odpovídá na otázku „Jak je možné, že je Danny Tvůj partner, i přesto, že v době, kdy se s Tebou seznámil, jsi žila spíše jako služka lidem kolem?“

Odpověď Anity je v mnoha ohledech překvapivá. Danny se s Anitou seznámil právě v jejím krátkém životním období, kdy vzdorovala společenským konvencím. Bylo to v době, kdy na poslední chvíli utekla z domluveného manželství asi 3 dny před svatbou. Způsobilo to velký odpor celé její rodiny, který vedl k jejímu vyloučení z tradiční indické komunity, ke které rodina patří. V Anitě to vyvolalo vzdor, touhu po nezávislosti a spontánnímu chování. Začala samostatně žít a extravagantně se oblékat. Právě tento nový způsob života přitáhl jejího současného manžela Dannyho.

Jenže postupem času se u ní opět začaly vracet staré zvyky ve formě snahy vyhovět všem lidem na úkor vlastních potřeb. To vedlo k postupnému rozvoji rakoviny a následně prakticky ke smrti v roce 2006.

Návrat k „normálu“

Anita ve videu mluví o tom, jak je vděčná svému muži, že s ní v těžkých chvílích zůstal, že nějakým způsobem prohlédl závoj jejích obnovených nezdravých návyků. Viděl stále pod nimi její opravdovost včetně její trochu rebelské duše. Bylo to období, kdy její skutečná podstata byla skryta pod nánosem návyků a kulturně podmíněné výchovy rodiny. Stav, kdy nebyla sama sebou, nerealizovala své vlastní já, se podepsal na její psychice a finálně na jejím fyzickém zdraví.

Po spontánním vyléčení z rakoviny, o kterém opakovaně mluví spíše jako o změně svých zvyků, se jejich vztah ještě upevnil. Odložila své nezdravé návyky a plně odhalila svoji podstatu – sama sebe.

Ve vyprávění se stále opakují dva pojmy jako klíč ke spokojenému partnerství – být sám sebou a sebeláska. Co tyto dva pojmy vlastně znamenají?

Být sám sebou, jak se to pozná? Ve stavu bytí sám sebou dělám věci, které mně baví, ze kterých mám potěšení. Jsem spontánní, dělám neplánované věci, které vyplývají ze situace, tzn. aktuální příležitosti. Jsem zcela otevřený/á novým možnostem v každodenních situacích. Současně však respektuji potřeby ostatních. Vždy vyhovím jejich přání do té míry, abych měl/a stále dost energie a nadšení do realizace vlastních potřeb a vášní.

Být sám sebou znamená také být ostražitý a nastavit jasné hranice. Někdy se totiž v okolí, ať už blízkém (rodina, příbuzní), tak vzdálenějším sousedé či kolegové, vyskytují lidé, kteří mají snahu zneužívat ostatní pro svůj prospěch. Nastavení hranic má vždy proběhnout s respektem, přesto však jasně a neústupně.

Sebeláska – je stav, kdy jsem si vědom/a svých předností i nedostatků. Mám rád/a sebe jako celek a to včetně svých „nedostatků“. Vím, že vše tvoří jeden celek a takto jsem kompletní a bez chyb. Nevěnuji pozornost prohlášení okolí, že je se mnou něco v nepořádku. Stará prohlášení tohoto druhu z dětství vnímám, ale opět jim nevěnuji pozornost a nahrazuji je přijetím všeho co je, všeho co jsem.

Rozvíjím své přednosti ku prospěchu sebe a ostatních. Mám se rád/ráda jaký/jaká momentálně jsem. Odmítnu to, co mi nesedí, protože díky sebelásce (mám se rád/ráda) přesně vím co chci a co ne. Sebeláska mi dá potřebnou sílu čelit jakékoli manipulaci a snaze o prosazení cizích zájmů za každou cenu.

Co je vidět z příběhu Anity?

Jednoznačně to, že být sám sebou, být spontánní a láska k sobě samému umožňují seznámení s tím správným protějškem. Současně udržují vztah v neustálé živosti. Nepřetržitý tok inspirace mezi partnery je právě onou jiskrou, která zapaluje oheň ve vztahu. Inspirovat mohu druhého partnera ovšem jen, pokud jsem sám sebou, když realizuji své sny.  Ve velmi dobře fungujícím vztahu dělá to samé i partner.

Okno sebelásky a bytí sám sebou se může objevit ve stresových životních situacích, kdy nastane na chvíli období vzdoru, tedy vlastně vědomí toho, co chci (v příběhu Anity to bylo odmítnutí sňatku, následně vztah s Dannym). Naopak upadnutí do starých stereotypů nastane velmi rychle po opětovném přechodu do pohodlí „obyčejného“ života. Existuje spousta příběhů o tom, jaké to bylo před svatbou a jaké po svatbě, jak se to najednou změnilo. Nebo o tom, jak postupem času vše odeznělo a partneři se odcizili.

Možná, že se takové upadnutí do starých návyků stalo i ve vašem vztahu. Skvělé je, že na jejich odložení není potřeba nějaká nepříjemná životní událost jako se to stalo Anitě, nebo různé formy rozchodů a rozvodů jak se to běžně děje. Stačí si těchto zvyků všimnout a začít je jeden za druhým odkládat.

Něco málo prakticky

Pojď pro to udělat něco hned. Pojď podpořit tok vzájemné inspirace několika jednoduchými úkoly.

Úkol 1: Co můžeš udělat dnes spontánně pro sebe, pro své potěšení?

…………………………………………………………………………………………………………

Úkol 2: Jak do toho vtáhneš partnera/partnerku? Podle povahy toho, co uděláš v úkolu 1 – vezmeš ho/jí s sebou, budeš mu/jí o tom vyprávět?

…………………………………………………………………………………………………………

Úkol 3: Co konkrétně považuješ za starý návyk u sebe a u svého partnera?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Úkol 4: Jak konkrétně to sdělíš svému partnerovi? Jak budeš vyprávět o starých návycích svého partnera, aby to bylo vyprávění právě jen o tom návyku, nikoli o schopnostech a osobnosti Tvého partnera?

………………………………………………………………………………………………………………………….

Příspěvek vyšel před několika týdny v e-mailu, který posílám každý týden v neděli jako součást seriálu Nedělní inspirace. Můžete mít celý seriál každou neděli, pokud si svoji e-mailovou adresu zaregistrujete na adrese na http://www.setkey.life/nedelni-inspirace/

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.