SR014 – Jak se rozhodnout v náročné životní situaci pro své štěstí a spokojený život

Tento příspěvek  je tak trochu motivovaný zpětnou vazbou na minulý příspěvek, tedy  „SR013 – Jak získat a udržet nadšení a energii“

Dnes se budu více věnovat nelehkým rozhodnutím, které čas od času v životě přijdou, například:

  • Opustit dosavadní práci, partnera, rodinu?
  • Pustit se do úplně nového podnikání?
  • Jít proti zažitým návykům a názorům svého okolí?

Nebo „jen“ vzepřít se nevyhovující každodenní rutině, vedoucímu, zlobícím dětem a třeba i vlastním zlozvykům, o kterých už léta víš a také víš jaké neblahé následky mají?

V příspěvku „SR013 – Jak získat a udržet nadšení a energii“mluvím o 4 principech rozhodování:

Princip 1 – Generálním ředitelem svého života jsi Ty

Princip 2 – Pocity jsou navigační signály Tvého já, jediného navigátora

Princip 3 – Životní energie a radost stoupá přímo úměrně s tím, jaká děláš rozhodnutí

Princip 4 – Okolí je obraz Tvých rozhodnutí, nejsi obětí vnějších okolností, jsi jejich spolutvůrce.

Po vydání článku a zpětné vazbě čtenářů jsem si uvědomil ještě jeden – poslední, pátý princip.

Princip 5 – Dělej rozhodnutí motivované sebeláskou

Nejprve k objasnění pojmů. Sebeláskou nemyslím takový ten princip „já, já a jenom já“, tedy zcela sobecký přístup k životu, který ostatní lidi v okolí takového člověka jen zneužívá.

Sebeláskou míním stav, kdy se obracím sám k sobě s láskou. Mám na sobě rád/a vše, své přednosti, nedokonalosti i třeba stinné stránky. Je to podobné jako láska k dítěti, také ho máme rádi úplně celé včetně jeho občasného „zlobení“.

Toto je důležité si udržet i ve vztahu k sobě samému/samé. Neznamená to lakovat své nedostatky narůžovo, znamená to vědomí svých předností i nedostatků bez posuzování a odporu.

Sebeláska znamená vědomou práci na svých přednostech a talentech, jejich vědomý rozvoj. Sebeláska také znamená vědomé vylepšování svých nedostatků tak, aby se mi s nimi lépe žilo, abych si jimi neubližoval/a, a také neubližoval/a ostatním.

V životě jsou naše rozhodnutí většinou motivovány strachem. Strachem o svoje dobré bydlo, strachem o to, jak to dopadne s naším vztahem k partnerovi/rodičům/kolegům/dětem, strachem o blaho rodiny a dětí, strachem ze ztráty zaměstnání, strachem ze selhání, strachem ze ztráty své image, ….. A tak bych mohl pokračovat donekonečna 🙂

Strach je v naší době řídící element našeho rozhodování. Jenže je to ten nejhorší element. Je to doslova ďábel v nás, který vytváří v nás a kolem nás obrovské utrpení ve formě všech možných nepříjemných dlouhodobých problémů.

Opakem je rozhodování na základě sebelásky. Rozhodnutí na základě sebelásky vytvářejí naopak harmonii, porozumění, dobré vztahy a život v pravdě bez přetvářky.

Každodenní osobní rozhodování je vlastně tím, co vytváří pro sebe a ostatní hezký a příjemný život bez utrpení. Takový život není možné vytvořit jinak, než důsledným rozhodováním na základě sebelásky.

Jak tedy rozhodovat na základě sebelásky?

Začni tím, že pozoruješ jak se rozhoduješ nyní. Vzpomeň si teď na svoje poslední velké a náročné rozhodnutí. Vezmi si kousek papíru a napiš si sám/sama pro sebe odpovědi na následující otázky.

Co bylo motivem Tvého posledního náročného rozhodnutí?

………………………………………………………………………………………………………….

Jaký byl nakonec výsledek Tvého rozhodnutí? Radoval se z něho někdo? Radoval/a jsi se i Ty?

………………………………………………………………………………………………………….

Jak pomohlo toto rozhodnutí konkrétně Tobě? Co Ti dalo? Jak Tě rozvinulo?

………………………………………………………………………………………………………….

Pokud se v Tvé odpovědi na první otázku nacházely spíše obavy, pokud se v odpovědi na druhou otázku nacházela slova jako „okolí mělo radost, já už moc ne“ nebo „vlastně z toho radost neměl nikdo“, pokud se v odpovědi na poslední otázku nenachází nic, co by Tě posunulo směrem k lepší verzi sama sebe, pak se rozhoduješ nejspíše na základě strachu.

Pokud ještě můžeš změnit své rozhodnutí, o kterém jsi psal/a nebo stojíš před novým podobně náročným, pak Ti doporučuji následující postup:

  1. Představ si, že máš neomezené schopnosti, že ostatní budou z jakéhokoli Tvého rozhodnutí nadšeni, že jakékoli Tvé rozhodnutí je správné.
  2. Na chvilku se soustřeď na svůj dech, 0,5 až 1 minutu. Pomysli na svoje rozhodnutí a vnímej pocit, který v Tobě vyvolává. Je to pocit radosti? Je to pocit, že je správné? Je to pocit, že to dobře dopadne? Je to pocit, že pro Tebe je to nejlepší? Pokud ne, změň své rozhodnutí a znovu ho prociť, dokud nebudeš mít dobré pocity.
  3. Teprve nyní připusť své strachy o to, jak toto rozhodnutí dopadne s ohledem na své schopnosti a okolí. Buď si vědom/a svého strachu, ale nenech ho, aby zvrátil Tvé rozhodnutí. Použij ho jako poradní hlas při tom, až budeš hledat způsob, jak své rozhodnutí zrealizuješ.

Uplatni postup z bodu 1 a 2. Vezmi si kousek papíru a napiš si sám/sama pro sebe odpovědi na následující dvě otázky:

Jak bude vypadat Tvé další velké rozhodnutí bez ohledu na vlastní schopnosti a reakci okolí?

…………………………………………………………………………………………………………..

Nyní si uvědom své strachy a napiš jak budeš své rozhodnutí s ohledem na ně realizovat. Co uděláš jako první krok?

…………………………………………………………………………………………………………..

Přeji Ti hodně štěstí při jeho realizaci. Hlavně to nevzdávej, děláš ho přece pro sebe z lásky k sobě sama.

Petr

Podobné články jako tento posílám e-mailem každou neděli jako součást seriálu Nedělní inspirace. Můžeš mít celý seriál každou neděli, pokud si svoji e-mailovou adresu zaregistruješ zde.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.